Prijava uporabnika
                                      

K d o  smo
I z k a z n i c a
Z a k a j   m i

Zakaj izbrati Aktivacija

Ker znamo svetovati, organizirati, projektirati, programirati, uvesti, razvijati in vzdrževati, predvsem pa prisluhniti vašim potrebam!

 
º
Ker zagotovimo strokovne rešitve na področju poslovne in proizvodne informatike podjetjem ter ustanovam, ne glede na njihovo velikost, dejavnost in zahtevnost poslovanja.
º
Razvit imamo informacijski sitem
GAIA z lastnimi programskimi rešitvami, v katere je vgrajeno veliko organizacijsko-informacijskega znanja, dolgoletna najboljša praksa in poznavanje poslovnih ter proizvodnih procesov.
 
º
Naš informacijski sistem
GAIA je odprt ter prilagodljiv zahtevam dinamičnega poslovnega in proizvodnega okolja. S projektnim pristopom zagotovimo pravočasne in učinkovite rešitve, ki so zagotovo skladne z dogovorjenimi roki, vsebino ter vrednostjo projekta.
º
Uporabnike po potrebi dodatno izobrazimo in usposobimo ter uvedemo v učinkovito in prijazno uporabo računalnika.
Nameščene programske rešitve vzdržujemo, nudimo trajno podporo uporabnikom, vgrajujemo zakonske spremembe in z dograjevanjem večamo funkcionalnost sistema tako, da je ta vedno v koraku s časom.


Svetovanje

Projektni pristop

Informacijske rešitve

Programiranje po naročilu

Uvajanje

Izobraževanje

Vzdrževanje

Strokovnost

Izkušnje

Dobra praksa

Pravočasnost

Kakovost
 

...

 Aktivacija d.o.o. - 2010