Prijava uporabnika
                                      

Komunikacijska oprema
Strežniški
sistemi
Računalniška
oprema


Računalniško omrežje

 • Router – Usmerjevalnik je naprava za povezovanje dveh ali več različnih omrežij z izbiranjem najboljše poti za prenos podatkov ter zmanjševanje prometa v omrežju.

 • Switch – Stikalo je naprava s katero so uporabniki priključeni v omrežje in omogočajo koriščenje različnih tehnologij (IPTV, IPTel, vstopne točke WiFi) z eno napravo.

 • VPN– Virtual Private Network je tehnologija za vzpostavitev navideznega lokalnega omrežja. Na osnovi interneta vzpostavi zaščiteno povezavo med oddaljeno lokacijo in lokalnim omrežjem ter tako spremeni javno omrežje v lokalno. Uporabnik ima enako povezljivost in storitve kot v lokalnem omrežju. Z uporabo VPN omogočimo delo na daljavo, ipd.

 • Firewall - Protipožarna pregrada je zbirka programov strežniku, ki je neposredno povezan z zunanjimi omrežji ali na usmerjevalnik in ščiti računalniško opremo lokalnega omrežja pred nepooblaščenim dostopom in zunanjimi vdori v lokalno mrežo. V požarni pregradi lahko določajo pravice uporabnikom za dostop do spletnih vsebin.


 • Komunikacijska oprema

  Komunikacijska omrežja - Vzpostavitev infrastrukture
         

  Informacijske rešitve zahtevajo kvalitetne komunikacije, ustrezno opremo in optimalno nastavljeno infrastrukturo.

  Ponujamo celovite rešitve za:
  • Svetovanje, projektiranje in izdelava komunikacijskih sistemov

  • Lokalna računalniška omrežja LAN.

  • Globalna omrežja WAN.

  • Aktivne komponente za povezavo v globalne komunikacije.

  • Rešitve za komunikacijo preko javnih omrežij z VPN tehnologijo.

  • Dobava omrežne opreme (LAN, WAN, RF projektiranje in izvedba brezžičnih omrežij.

  • Protipožarne pregrade
  Zanesljivo, hitro in varno delovanje !  ...

   Aktivacija d.o.o. - 2010