Prijava uporabnika
                                      

Komunikacijska oprema
Strežniški
sistemi
Računalniška
oprema


Integracija

Integracija je postopek optimalne povezave računalniških komponent, komunikacijske opreme, sistemske opreme in namenske programske opreme v funkcionalno celoto.


Sistemska integracija

Integracijo izvajamo na nivoju računalniške omrežne, strojne in sistemske opreme, na nivoju izmenjave podatkov ter uporabniške programske opreme.

Na osnovi analize naročnikovih potreb in drugih možnosti, določimo in dobavimo potrebno strojno in sistemsko programsko opremo. Strokovno in hitro vzpostavimo zanesljivo ter racionalno okolje za izvajanje informacijskega sistema.  

Integracija informacijskih sistemov

V celovitih in informacijsko neenotnih poslovnih okoljih z več izvajalci, je pomembno procese načrtno usklajevati, medesebojno integrirati in poenotiti z zunanjimi viri.
Integracijo informacijskih sistemov izvajamo na področjih storitev in uprave, proizvodnje, logistike, skladiščenja, transporta, trgovine, financ, ipd.

Aktivacija zagotavlja rešitve elektronske izmenjave, pretvarjanja in varovanja podatkov. Standardne integracijse rešitve dopolnjujemo z lastnimi moduli za povezovanje med informacijskimi podsistemi.


Izmenjava podatkov je odvisna od sistemov, integracijskih protokolov in se lahko izvaja na nivoju: podatkovne baze, kot izmenjava datotek, spletni servis in z različnimi formati podatkov.
Svetovanje
...
 
Namestitev
...
Uvajanje
...
Optimizacija
...
Vzdrževanje
...
Varovanje


...

 Aktivacija d.o.o. - 2010